Základní škola a mateřská škola. Šumná, okres Znojmo

ŠUMNÁ 92, 671 02; e-mail: zssumna@zssumna.cz; tel.: 515 291 299; IČ 750 223 20


Hlavní obsah

Školní jídelna

kontakt:

tel.: 515 291 010
e-mail: valicova@zssumna.cz

zaměstnanci:

vedoucí jídelny: Yvona Valičová
vedoucí kuchařka: Zdenka Svozilová
kuchařky: Marcela Golombová

INFORMACE PRO RODIČE

Školní stravování se řídí vyhláškou 107/2005 Sb. z 25.2.2005 o školním stravováním.

Výdejní doba:

pro žáky ZŠ: 11:30 - 13:15 hod
pro cizí strávníky: 11:00 - 11:20 hod

Cena obědů

 Cena v jednotlivých věkových skupinách strávníků je stanovena takto:

strávníci 3-6 let (MŠ) přesnídávka 9 Kč
oběd 16 Kč
svačina 6 Kč
celkem 31 Kč
 
strávníci 7-10 let přesnídávka 10 Kč
oběd (platí žáci v ZŠ) 18 Kč
svačina 6 Kč
celkem (platí děti v MŠ) 34 Kč
 
strávníci 11-14 let oběd 21 Kč
strávníci 15 a více let oběd 22 Kč
zaměstnanci a cizí strávníci oběd 56 Kč

 (Navýšení porce masa na 120 g, počítá se zvlášť denní výdejka potravin.)

Přihlášení strávníků:

Zákonný zástupce dítěte vyplní přihlášku ke stravování a odevzdá ji v kanceláři ŠJ. Odevzdáním přihlášky je žák automaticky přihlášen od prvního dne po celou školní docházku. přihlášení platí na dny školní docházky. první den obdrží strávník kartu, kterou používá k prokázání nároku na stravu. Při ztrátě je vydána nová. V době prázdnin, ředitelského volna atd. jsou obědy odhlášeny a dítě nemá nárok na zlevněné obědy. rodiče mohou dítě přihlásit, ale za plnou cenu.

Odhlášení obědů:

Provádí se den dopředu do 12.00 hod. na tel. 515 291 010. V případě nemoci si první den mohou rodiče oběd vyzvednout za sníženou cenu. Na základě vyhlášky č. 107/2005 Sb.§ U, odstavec 9 je zákonný zástupce žáka povinnen odhlásit stravování od druhého dne nepřítomnosti žáka ve škole. Neučiní-li tak, bude strava od druhého dne nepřítomnosti žáka ve škole, doúčtována za plnou cenu (finanční normativ+režie mzdová a provozní, ZŠ 50,- Kč - 53,- Kč, MŠ 62,- Kč dle cenové kalkulace pro rok 2015).

 Forma placení:

 Upřednotňujeme úhradu převodem z účtu na účet školy (č. ú. 1584054399/0800) bližší informace u vedoucí p. Valičové na tel. 515 291 010 v současné době lze provádět úhradu obědů hotově v kanceláři vedoucí školní jídelny zpětně do 15-tého dalšího měsíce, odhlášené obědy jsou odečteny. V případě neuhrazení stravného bude výdej stravy pozastaven do uhrazení dlužné částky. V měsíci červnu (konec školního roku) je nutno v případě hotovostní platby provést úhradu za tento měsíc do 25. června.

U p o z o r n ě n í:

Strávníci jsou povinni chovat se v jídelně tiše, nerušit ostatní hlučným a nevhodným chováním. Při odebírání obědů předkládají kartu, na oběd chodí dle rozpisu umístěného na dveřích jídelny a pokynů dozoru.
 

 

Informace o alergenech ke stažení zde.

aktualizováno: 2. 9. 2015
 

Novinky a akce

01. 06. 2016


CO NÁS ČEKÁ V ČERVNU 2016

4.6. – Den dětí – běh o perníkové srdce 9:00 – 12:00
6.6. – Projekt – zaniklé obce /Jevišovice - 8. ročník
7.6. – výlet pro žáky náboženství
8.6. – školní výlet – Vidapark Brno - 6. ročník
8.6. – divadelní představení- vybraní žáci
9.6. – den s lesy ČR – žáci I. stupeň
9.6. – atletická olympiáda Kravsko - vybraní žáci
14.6. – 16.6. - školní výlet – Pasohlávky - 7. ročník
15.6. – školní výlet – Jihlava ZOO - žáci I. stupeň
16.6. - školní výlet - Třebíč - 5. ročník
16.6. – Projekt – zaniklé obce /Blížkovice - 8. ročník
Závod tělesné zdatnosti –„Dukelák“ – termín bude upřesněn
Mezinárodní fotbalové utkání – termín bude upřesněn
23.6. – kontrola a odevzdání učebnic
28.6. – slavnostní vyřazení žáků 9. roč. – 18:00
30.6. – vydání vysvědčení 7:45 – 8:30
Menu stránek


Copyright a aktualizace Webu

© 2008 - 2024 Základní a Mateřská škola Šumná; web vytvořil a provoz zajišťuje EVNITE s.r.o.; administrace