Základní škola a mateřská škola. Šumná, okres Znojmo

ŠUMNÁ 92, 671 02; e-mail: zssumna@zssumna.cz; tel.: 515 291 299; IČ 750 223 20


Hlavní obsah

Školní družina

kontakt:
tel.: 537 021 759
 e-mail: kratochvilova (v) zssumna.cz

zaměstnanci:
vychovatelka: Pavlína Zachová
vychovatelka: Jarmila Kratochvílová

Provoz školní družiny:
11:15 - 15:30 hod

V tomto školním roce navštěvuje školní družinu 60 žáků 1. - 6. ročníku.

Činnost ve družině je rozdělena na činnosti:

 • Zájmové – výtvarná, hudební, literární, přírodovědná, pracovní, společensko-vědní a sportovní
 • Rekreační – hry dle výběru dětí, četba, vycházky, pobyt na zahradě, řízené činnosti, tělovýchovné chvilky, soutěže
 • Odpočinkové – po obědě, volné hry, kreslení, četba 

Veškerá činnost je prováděna formou her, soutěží, vyprávění, besed.

Nesuplujeme školu, i když veškeré školní vědomosti se snažíme nenásilně prohlubovat, upevňovat, ale zároveň dát dětem dostatečný prostor pro odpočinek a relaxaci.

 

Režim školní družiny: I. oddělení

11. 15 – 11. 30           klidové činnosti, příprava na oběd

11. 30 – 12. 30           oběd, relaxace, hry a činnosti dle zájmů, rozhovory, četba

12. 30 – 13. 30           rekreační činnost, vycházky, pobyt na zahradě MŠ, míčové hry, soutěže a hry

13. 30                         odchod odjíždějících dětí na autobus s doprovodem vychovatelky

13. 30 – 14. 30           zájmové činnosti – aktivity v oblasti sportovní, přírodovědné, pracovní,                                               estetické a společenskovědní

14. 30  - 15. 00           sebevzdělávací činnost, možné vypracování DÚ, příprava na vyučování formou her, soutěží, rébusů                                                    

15. 00 – 15. 30           spontánní aktivity, úklid, postupný odchod dětí domů

 

Režim školní družiny: II. oddělení

12. 10 – 12. 25           klidové činnosti, příprava na oběd

12. 25 – 13. 30           oběd, relaxace, poslech četby, hudby, vyprávění, rekreační činnosti

13. 30                         odchod odjíždějících dětí na autobus s doprovodem vychovatelky

13. 30 – 14. 30           zájmové činnosti – aktivity v oblasti sportovní, přírodovědné, pracovní,                                                   estetické a společenskovědní

 14. 30 -15. 00            sebevzdělávací činnost, možné vypracování DÚ, příprava na vyučování                                                   formou her, soutěží a křížovek

15. 00 – 15. 30           individuální činnosti, společenské hry, úklid, odchod dětí

 

 • Družina umožňuje účastníkům zájmové činnosti (společensko-vědní, přírodovědné, sportovní, esteticko-výchovné a pracovní), odpočinkové činnosti a podle zájmu přípravu na vyučování, častý pobyt venku a vycházky.
 • K činnosti ŠD je možné využívat tělocvičnu, školní hřiště, učebnu informatiky, esteticko-výchovnou učebnu, keramickou dílnu, zahradu a pískoviště v mateřské škole.
 • Provozní doba školní družiny je denně od 11:20 do 15:30 hodin.
  • Žáka do školní družiny přihlašuje zákonný zástupce předáním řádně vyplněného zápisového lístku    s uvedením docházky a způsobu odchodu žáka z družiny.
  • Odhlášení žáka z docházky školní družiny oznámí rodiče písemnou formou vedoucí vychovatelce ŠD.
  • Uvolnění z denní činnosti ŠD je možné jen na základě písemného sdělení zákonného zástupce nebo osobním vyzvednutím žáka.
  • Činnosti družiny se mohou zúčastňovat i žáci nezařazení do družiny, pokud se v nich neúčastní plný počet zařazených žáků stanovený pro oddělení (například dělené vyučovací hodiny, přerušení výuky apod.).
  • Bez vědomí vychovatelky žák neopouští oddělení ŠD.
  • Žáci se řídí pokyny vychovatelky ŠD, pravidly vnitřního řádu ŠD a školního řádu.
   • Do hodnocení a klasifikace chování žáka se započítávají i projevy chování v činnostech ŠD – platí i zde ustanovení vyhlášky o základní škole.
   • Při úrazu žáka zváží vychovatelka situaci – ošetří sama, zavolá rodiče, event. lékařskou pomoc. Všechny úrazy eviduje neprodleně v knize úrazů, úraz podléhající registraci (absence žáka ve škole) ohlašuje vedení školy.
   • Pitný režim – děti mají po celý rok možnost využití nabídky nápojů z nápojového automatu, umístěného v dolním patře školy.

                                                                                                                               aktualizováno 11.11.2015

 

 

Novinky a akce

01. 06. 2016


CO NÁS ČEKÁ V ČERVNU 2016

4.6. – Den dětí – běh o perníkové srdce 9:00 – 12:00
6.6. – Projekt – zaniklé obce /Jevišovice - 8. ročník
7.6. – výlet pro žáky náboženství
8.6. – školní výlet – Vidapark Brno - 6. ročník
8.6. – divadelní představení- vybraní žáci
9.6. – den s lesy ČR – žáci I. stupeň
9.6. – atletická olympiáda Kravsko - vybraní žáci
14.6. – 16.6. - školní výlet – Pasohlávky - 7. ročník
15.6. – školní výlet – Jihlava ZOO - žáci I. stupeň
16.6. - školní výlet - Třebíč - 5. ročník
16.6. – Projekt – zaniklé obce /Blížkovice - 8. ročník
Závod tělesné zdatnosti –„Dukelák“ – termín bude upřesněn
Mezinárodní fotbalové utkání – termín bude upřesněn
23.6. – kontrola a odevzdání učebnic
28.6. – slavnostní vyřazení žáků 9. roč. – 18:00
30.6. – vydání vysvědčení 7:45 – 8:30
Menu stránek


Copyright a aktualizace Webu

© 2008 - 2024 Základní a Mateřská škola Šumná; web vytvořil a provoz zajišťuje EVNITE s.r.o.; administrace