Základní škola a mateřská škola. Šumná, okres Znojmo

ŠUMNÁ 92, 671 02; e-mail: zssumna@zssumna.cz; tel.: 515 291 299; IČ 750 223 20


Hlavní obsah

Mateřská škola Šumná

 Základní informace

tel.: 606 844 143, 515 291 071
e-mail: chaloupkova (v) zssumna.cz
Učitelka: Jana Chaloupková
  Hana Fučíková
Školnice: Hana Tobolková

 Provoz MŠ:

Pondělí - pátek od 6:30 do 15:30.

Naše MŠ se nachází ve střediskové obci Šumná na Znojemsku nedaleko Vranovské přehrady.

Zřizovatelem je Obec Šumná.

Škola byla postavena a uvedena do provozu v roce 1984.
V současné době je součástí organizace Základní škola a Mateřská škola, Šumná, pod kterou přešla od 1. 1. 2003.
Kolem budovy se rozprostírá velká zahrada s dětským hřištěm.

Budova školy je jednopatrová, prostorná a vzdušná.
V přízemí je herna se zatahovacími dveřmi, které ji oddělují od třídy. Dále je zde výdejna jídla, kancelář vedoucí učitelky, sociální zařízení pro děti i dospělé a šatna.
V patře máme sportovní třídu oddělenou opět zatahovacími dveřmi od lehárny.
Třídu určenou pro činnosti nespících dětí a sociální zařízení.

V současné době školu navštěvuje 24 dětí ve věku od 2 do 6 let.
Na škole působí 2 učitelky a školnice, stravování je zajištěno z vedlejší budovy, kde se nachází školní jídelna.
Během dne využíváme všechny prostory budovy.
1x týdně přihlášené děti navštěvují kroužek angličtiny pro nejmenší.
Kromě toho zajišťujeme dětem odbornou logopedickou péči v poradně ve Znojmě, v MŠ probíhá preventivní logopedická péče.

Režim dne:

do 8:15 scházení dětí, ranní hry, didaktické činnosti motivované společnými prožitky a navozením vhodné atmosféry, péče o děti se specifickými vzdělávacími potřebami, společné TV chvilky, jazykové chvilky a ranní cvičení.
8:15 - 8:45 hygiena,svačina-průběžně podle potřeb dětí.
8:45 - 9:20 ukončení činností v hracích koutcích, dokončování didaktických činností, společný úklid herny a třídy, příprava na pobyt venku.
9:20 - 11:20 pobyt venku
11:20 - 12:10 hygiena,oběd, ukládání k odpočinku
12:10 - 14:10 odpočinek dětí
od 12:45 aktivity nespících dětí ve třídě (stolní hry,kresba,omalovánky, plnění úkolů podle pracovních sešitů „Malý předškolák“).
14:10 - 14:30 hygiena,svačina
14:30 - 16:00 společné hry a činnosti do rozchodu domů.

V průběhu dne je zajištěn pitný režim, děti mají možnost kdykoli využít nabídku nápojů ze školní jídelny.

Hlavní úkoly naší mateřinky:

  • při všech činnostech respektujeme požadavky, potřeby a schopnosti každého jedince
  • pracujeme podle programu zaměřeného na individualitu každého dítěte
  • usilujeme o vytváření prostředí pohody a radosti z prožitého dne, upevňujeme kamarádské vztahy a sounáležitost.
  • zpětně vyhodnocujeme a využíváme zjištěné informace pro další pedagogickou činnost, spolupracujeme se ZŠ, s rodiči, obecním úřadem i Domem dětí a mládeže v Šumné
  • účastníme se různých oslav a výletů, každoročně navštěvujeme s nejstaršími dětmi divadelní představení ve Znojmě

 


 

CO NÁS ČEKÁ V ČERVNU 

 

 - fotografování dětí - termín bude upřesněn

 

24.6. - výlet pro předškoláky

 

30.6. - ukončení školního roku v MŠ


 

                                                                                                                                 Aktualizováno dne 12. 5. 2016

 

 

 

Novinky a akce

01. 06. 2016


CO NÁS ČEKÁ V ČERVNU 2016

4.6. – Den dětí – běh o perníkové srdce 9:00 – 12:00
6.6. – Projekt – zaniklé obce /Jevišovice - 8. ročník
7.6. – výlet pro žáky náboženství
8.6. – školní výlet – Vidapark Brno - 6. ročník
8.6. – divadelní představení- vybraní žáci
9.6. – den s lesy ČR – žáci I. stupeň
9.6. – atletická olympiáda Kravsko - vybraní žáci
14.6. – 16.6. - školní výlet – Pasohlávky - 7. ročník
15.6. – školní výlet – Jihlava ZOO - žáci I. stupeň
16.6. - školní výlet - Třebíč - 5. ročník
16.6. – Projekt – zaniklé obce /Blížkovice - 8. ročník
Závod tělesné zdatnosti –„Dukelák“ – termín bude upřesněn
Mezinárodní fotbalové utkání – termín bude upřesněn
23.6. – kontrola a odevzdání učebnic
28.6. – slavnostní vyřazení žáků 9. roč. – 18:00
30.6. – vydání vysvědčení 7:45 – 8:30
Menu stránek


Copyright a aktualizace Webu

© 2008 - 2024 Základní a Mateřská škola Šumná; web vytvořil a provoz zajišťuje EVNITE s.r.o.; administrace