Základní škola a mateřská škola. Šumná, okres Znojmo

ŠUMNÁ 92, 671 02; e-mail: zssumna@zssumna.cz; tel.: 515 291 299; IČ 750 223 20


Hlavní obsah

Základní informace o školské radě

Školská rada při ZŠ a MŠ Šumná

Školská rada je orgán školy, umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám, podílet se na správě školy.

Školskou radu při ZŠ a MŠ Šumná zřizuje Obec Šumná.

Školská rada má šest členů, kteří jsou voleni na tři roky.

Dva členové ŠR zastupují zřizovatele, dva členové ŠR zastupují rodiče nezletilých žáků a dva členové ŠR zastupují pedagogické zaměstnance školy.

 

Zápis z jednání Školské rady při Základní škole a Mateřské škole, Šumná, okres Znojmo  ze dne 9.9.2013

Přítomní členové ŠR: Zdeněk Pavelec, Petr Cejpek, Pavel Kučera, Radek Balík, Jindřiška Nováková

Pozvaní hosté: Richard Nekula- ředitel školy

Omluvení členové ŠR: Miroslava Dvořáková                                                                     

Program jednání ŠR:

1. Zahájení.

2. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013.

3. Plán práce školy na školní rok 2013/2014.

4. Schválení nové verze ŠVP Šikovná škola pro základní vzdělávání dle platné verze RVP ZV od 1. 9. 2013

5. Usnesení.

6. Závěr.

  1. Zahájení.

Ředitel školy přivítal členy školské rady.

 

  1. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013.

Členové školské rady projednali výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2012/2013. Komentář k tomuto dokumentu podal ředitel školy.

 

  1. Plán práce školy na školní rok 2013/2014.

Členové školské rady projednali plán práce školy na školní rok 2013/2014.

 

  1. Schválení nové verze ŠVP Šikovná škola pro základní vzdělávání dle platné verze RVP ZV od 1. 9. 2013

Členové školské schválili novou verzi ŠVP Šikovná škola pro základní vzdělávání dle platné verze RVP ZV od 1. 9. 2013.

 

  1. Usnesení.

 

Školská rada Základní školy a Mateřské školy,Šumná, okres Znojmo schvaluje:

-výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2012/2013

-plán práce školy na školní rok 2013/2014

-novou verzi ŠVP Šikovná škola pro základní vzdělávání dle platné verze RVP ZV

Školská rada Základní školy a Mateřské školy,Šumná, okres Znojmo ukládá:

-

Školská rada Základní školy a Mateřské školy,Šumná, okres Znojmo bere na vědomí:

-

  1. Závěr.

Ředitel školy poděkoval všem přítomným za účast a ukončil jednání Školské rady Základní školy a Mateřské školy, Šumná, okres Znojmo.

 

                                                                                                                                      aktualizováno 18.10.2013

 příjmení jménotelefonfunkce
zástupci zřizovatele         Cejpek Petr 515 291 300                  člen
Dvořáková Miroslava              515 291 300                   předseda
zástupci rodičů                Radek Balík              739 858 384  člen                 
Pavelec Zdeněk             603 816 302       člen
zástupci pedagogů Nováková Jindřiška              515 291 339  člen
Kučera Pavel                                 515 291 299  místopředseda
 

Novinky a akce

01. 06. 2016


CO NÁS ČEKÁ V ČERVNU 2016

4.6. – Den dětí – běh o perníkové srdce 9:00 – 12:00
6.6. – Projekt – zaniklé obce /Jevišovice - 8. ročník
7.6. – výlet pro žáky náboženství
8.6. – školní výlet – Vidapark Brno - 6. ročník
8.6. – divadelní představení- vybraní žáci
9.6. – den s lesy ČR – žáci I. stupeň
9.6. – atletická olympiáda Kravsko - vybraní žáci
14.6. – 16.6. - školní výlet – Pasohlávky - 7. ročník
15.6. – školní výlet – Jihlava ZOO - žáci I. stupeň
16.6. - školní výlet - Třebíč - 5. ročník
16.6. – Projekt – zaniklé obce /Blížkovice - 8. ročník
Závod tělesné zdatnosti –„Dukelák“ – termín bude upřesněn
Mezinárodní fotbalové utkání – termín bude upřesněn
23.6. – kontrola a odevzdání učebnic
28.6. – slavnostní vyřazení žáků 9. roč. – 18:00
30.6. – vydání vysvědčení 7:45 – 8:30
Menu stránek


Copyright a aktualizace Webu

© 2008 - 2024 Základní a Mateřská škola Šumná; web vytvořil a provoz zajišťuje EVNITE s.r.o.; administrace